Archive พฤศจิกายน 2019

ความเชื่อผิดๆ ในการออกกำลังกายของผู้หญิง

ความเชื่อผิดๆ ในการออกกำลังกายของผู้หญิง
ในการออกกำลังกายให้เกิดการเผาผลาญไขมัน และสลายกล้ามเนื้อน้อยที่สุดคือ ควรออกกำลังกายแบบ weight training ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ และเพื่อให้ได้ผลดีคือ ควบคุมอาหารด้วย

ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงไม่ควรยกเวท เพราะจะกล้ามโตเหมือนนักเพาะกาย?
• การที่กล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นมาได้ขนาดนั้น เราต้องออกแรงจนกล้ามเนื้อเกือบรับไม่ไหว เพื่อให้กล้ามเนื้อสร้างตัวเองเพิ่มขึ้น โดยต้องมีสารอาหารและการพักผ่อนที่เหมาะสมด้วย แต่สำหรับการยกเวทเบาๆ หรือการออกกำลังกายชนิดใช้แรงต้าน จะช่วยคงไว้ซึ่งกล้ามเนื้อของเรา ไม่ให้หายไปขณะออกกำลังกายนั่นเอง

• ข้อดีของผู้ที่ชอบยกเวทอย่างหนัก คือ จะได้รางวัลทางอ้อม เพราะทุกๆ 0.5 กิโลกรัมของมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้ถึง 40-50 kcal ต่อวัน และจะดียิ่งกว่าหากเราออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพิ่มด้วย เพราะจะทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากร่างกายจะใช้พลังงานพร้อมใช้ (Dietary Fuel) ไปจนหมดในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการออกกำลังกายและจะดึงเอาไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานแทนหลังจากที่พลังงานส่วนแรกหมดลง เพื่อชดเชยและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ที่ใช้ขณะออกกำลังกาย